Obec Šubířov Služby

Hlavní menu

Czechpoint

© 2010 — All rights reserved
Design by Lukáš Műller

Služby

Mateřská škola

Pondělí - pátek od 7.00 - 13.00 hodin

Obecní knihovna (budova Obecního úřadu)

Pondělí 16.00 - 18.00 hodin
Středa 16.00 - 18.00 hodin

Dále dle dohody s paní účetní (tel. 774 479 998)

Veřejný internet (budova Obecního úřadu)

V době úředních hodin Obecního úřadu

Czech POINT (budova Obecního úřadu, p. účetní)

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti:

  1. získat výstup z katastru nemovitostí
  2. získat ověřený výstup z obchodního rejstříku
  3. získat ověřený výstup z živnostenského rejstříku
  4. získat výpis z rejstříku trestů
  5. získat výpis bodového hodnocení osoby
  6. získat ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  7. získat ověřený výstup z insolvenčního rejstříku
  8. získat výstup z autorizované konverze
  9. podat žádost o založení nebo zrušení datové schránky

Ověřování podpisů a listin

V pracovní době Obecního úřadu u paní účetní.

Informace Policie ČR

Aktuální informace Policie ČR z regionu můžete najít zde.