Obec Šubířov O obci

Hlavní menu

Czechpoint

© 2010 — All rights reserved
Design by Lukáš Műller

O obci

Umístění na mapě ČR

Obec Šubířov se nachází v okrese Prostějov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1710, kdy majitel panství Jaroměřice u Jevíčka svobodný pán František Michal Augustin Šubíř z Chobyně uzavřel smlouvu s opatem premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce. Předmětem této smlouvy byly dodávky dřeva pro hutě na zpracování železné rudy stojící u nedaleké obce Dzbel a patřící klášteru. Pan Šubíř proto začal kácet v hornaté, lesy zarostlé části svého panství a na vzniklé pasece založil novou ves, která později dostala jeho jméno. Prvními osadníky byli nejchudší obyvatelé Jaroměřic, kteří zároveň získali práci při kácení a svážení dřeva. O něco později vznikla i menší osada Chobyně, která je nyní součástí obce.

Některé podstatné informace o obci

status:
obec
NUTS 5 (obec):
CZ0713 590096
kraj (NUTS 3):
Olomoucký (CZ071)
okres (NUTS 4):
Prostějov (CZ0713)
obec s rozšíř. působn.:
Konice
historická země:
Morava
katastrální výměra:
2,51 km2
počet obyvatel:
254 (21. 6. 2010)
zeměpisná šířka:
49° 36’ 13’’
zeměpisná délka:
16° 48’ 45’’
nadmořská výška:
564 m
PSČ
798 52

Fotogalerii z obce můžete najít zde.

Informace dle zákona 106/99 Sb.

1. Oficiální název

obec Šubířov

2. Důvod a způsob založení

dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo

Obecní úřad
- starosta
- účetní
- místostarosta

4. Kontaktní spojení

adresa: OÚ Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Konice telefon: 582 396 527, 775 396 666 e-mail: starosta.subirov@volny.cz web: www.subirov.cz

5. Případné platby lze poukázat

účet: 9721701/0100

6. Identifikační číslo organizace

IČO: 00288845

7. Daňové identifikační číslo

DIČ CZ0028845

8. Rozpočet v tomto a předcházejícím roce

Rozpočet 2009
plánskutečnost
Příjmy2 254 169,- Kč2 559 599,37 Kč
Výdaje4 406 169,- Kč3 177 962,74 Kč
Rozpočet 2010
plánskutečnost
Příjmy2 146 808,- Kč6 528 022,22 Kč
Výdaje3 681 405,- Kč7 709 664,89 Kč
Rozpočet 2011
plánskutečnost
Příjmy11 497 206,90 Kč12 683 021,02 Kč
Výdaje11 850 196,90 Kč12 851 723,37 Kč
Rozpočet 2014
plánskutečnost
Příjmy9 306 015,46 Kč9 305 238,10 Kč
Výdaje8 776 465,87 Kč8 748 989,58 Kč
Rozpočet 2015
plánskutečnost
Příjmy6 216 841,- Kč
Výdaje7 575 721,- Kč*)

*) Rozdíl bude pokryt úsporou z předchozích let.

9. Žádosti a informace

Podat či zažádat:
- osobně na obecním úřadě
- písemně na adresu: OÚ Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Konice
- telefonicky: 582 396 527, 775 396 666
- e-meilem: starosta.subirov@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad
Šubířov 40
798 52 Šubířov

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád ), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání $ 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Obec nevydala žádné závazné formuláře pro podávání žádostí.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve které se nachází rozsáhlá sekce Přehled životních situací s návody pro občany.

14. Nejdůležitější předpisy

Činnost obce se řídí platnými zákony, výběr nejdůležitějších naleznete na Portálu veřejné správy v sekci Zákony
Web obce: sekce Úřední deska
Obec dále vydala Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad za poskytování u informací

Obec podává informace zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční správa o poskytování informací za rok 2009:
a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
e) další informace vztahující se k uplatnění zákona 0

V průběhu roku 2009-2010 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů

17. Seznam organizací

Mateřská škola Šubířov, příspěvková organizace


V Šubířově 27. 12. 2013

Ritter Jindřich - starosta